Rehabilitering ved sykelig overvekt

Vi tilbyr behandling av sykelig overvekt på dag- og døgnbasis. Begge løpene strekker seg over 20 uker fordelt over fem år. Vi jobber tverrfaglig og teamet består av idrettspedagoger, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, psykolog, lege og sykepleier. I tillegg har vi helsesekretær og koordinator.Behandlingsfilosofi

Avonovas rehabiliteringsprogram for sykelig overvekt har varig livsstilsendring som hovedmål.


Behandlingen er basert på tre hovedelementer:

  • Fysisk aktivitet/trening
  • Ernæring/kosthold
  • Atferdsendring, motivasjon og mestring


Behandlingsforløp og innhold

Rehabiliteringstilbudet strekker seg over 20 uker, fordelt på fem år. Fra 01.01.2023 endrer vi behandlingsforløpet fra ett langt hovedopphold og tre korte oppfølgingsopphold, til tre opphold hver på fire ukers varighet. Du vil bli fulgt opp ukentlig i hjemmeperiodene av ansatte i overvektsteamet.

Ved å tilby tre opphold på fire uker i det første behandlingsåret, er fokuset dreid fra «å endre alt på en gang» til å endre litt om gangen, og til å gi pasientene mulighet til å øve og innarbeide gode vaner. Vi tar imot både døgn- og dagpasienter.